FAEDAH YANG DIBERI KEPADA PESARA

Faedah persaraan yang akan diperolehi oleh pesara ialah :-

1. Ganjaran perkhidmatan (sekali gus)
Formula pengiraan ganjaran ialah seperti berikut :- 7.5% x A x B
A - jumlah genapnya bulan perkhidmatan yang boleh dimasukkira
B - Gaji yang akhir diterima

2. Pencen perkhidmatan (bulanan)
Formula pengiraan pencen untuk bulan perkhidmatan selama 300 bulan
atau kurang seperti berikut :- 1/600 x A x B

3. Bulan perkhidmatan melebihi 300 bulan :- 1/2 x B

4. Wang tunai sebagai Gantian Cuti Rehat (Golden Handshake) (sekali gus)
1/30 x C x D
C - hari cuti rehat hingga maksimum 120 hari
D - Gaji + imbuhan tetap yang akhir diterima

Imbuhan tetap hanya merangkumi :- 1. I. Tetap Jwtn Utama
2. I. Tetap Perumahan
3. I. Tetap Keraian
4. I. Tetap Khidmat Awam